Jathikai / Nutmeg Dried [Raw] – 100 gram

210.00

Brand : Nanjil Herbs

Botanical Name    – Myristica fragrans
English Name        – Nutmeg
Tamil Name            – Jathikai/ஜாதிக்காய்
Malayalam Name – Jathikka/ജാതിക്കാ
Telugu Name         – Jajikaya/జాజికాయ
Hindi Name            – Jaiphal/ जायफल